Stofflykke.no
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Betaling og vilkår

Du betaler din ordre enkelt med kredittkort eller vanlige bank-/debetkort. Du kan også velge å få faktura på kjøpesummen, enten ved å betale samlet når du har mottatt varene, eller å dele opp kjøpesummen over flere avdrag.

Betalingsløsningen administreres av vår eksterne samarbeidspartner Klarna.

Salgsbetingelser

Generelt 
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Selger:

Firmanavn: Stofflykke og Luefabrikken AS
Kontaktadresse: Karlsøyvegen 18, 9015 Tromsø
E-post: hei@stofflykke.no
Telefonnummer: 918 80 929
Organisasjonsnummer: 917 821 593 MVA

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Priser og levering
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer 25% MVA, dersom ikke annet er angitt. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

Vi bruker Postens nye produkt "Pakke i Postkassen", og alle pakker opp til 2 kg sendes på denne måten. Det betyr at de pakkene som får plass i kundens postkasse kommer dit, mens større pakker må hentes på nærmeste postkontor/post i butikk. 

Pakker over 2 kg sendes som vanlig Norgespakke med Posten.

Når vi sender pakkene får kunden en epost med sporingsnummeret, for pakker både over og under 2 kg.

Fraktkostnadene beregnes ut fra vekten på varene og vi har som eksempel angitt hvor mange meter jerseystoff dette som regel vil gjelde for. 1 meter jersey veier ca 360 g. Ribb veier mindre, french terry veier noe mer. **

Man vil alltid få beregnet eksakt fraktkostnad i kassa, før man sjekker ut og betaler.

Ved veldig små bestillinger, f.eks kun nåler eller trykknapper så sender vi som vanlig brev uten sporing og korrigerer fraktprisen manuelt etterpå.

Pristabell for frakt, oppgitt i norske kroner:

Vekt Norge* Meter stoff**
0-400 gram 55,- 1 meter
401-800 gram 75,- 2 meter
800-1200 gram 95,- 3 meter
1201-1600 gram 105,- 4 meter
1601-2000 gram 115,-  5 meter
2 kg + 130,-  6 meter +

 

Forsendelser utenfor Norge:

Moms/merverdiavgift i mottakerlandet kan bli lagt til i ettertid, samt tollgebyr for å tollbehandle varene ved innførsel til annet land enn Norge. Disse faktureres kunden direkte fra speditør/postselskap.

Forsendelser inntil 2 kg sendes som brevpost uten sporing, mens alle forsendelser over 2 kg sendes som pakke med sporing hos DHL Express. Fraktkostnad beregnes ut fra vekt på varene, og er angitt i norske kroner i tabellen nedenfor (0-2 kg). Pris justeres for kundens lokale valuta.

Priser Posten utland: Pris i NOK
0-350 gram 60,-
351-1000 gram 124,-
1001-1999 gram 160,-

 

Priser DHL Express til Sverige/Danmark: Pris i NOK
0-1999 gram 176,-
2000-4999 gram 204,-
5000-7999 gram 252,-
8000-10999 gram 292,-

 

Priser DHL Express til Europa: Pris i NOK
0-1999 gram 200,-
2000-4999 gram 250,-
5000-7999 gram 300,-

 
Kunden vil se eksakt fraktkostnad i handlevognen før betaling utføres.

Generelt om forsendelse 
Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 1-4 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er sendt eller når endring i ordrestatus foretas.

Vi sender ut en epost ved forsendelse av varen, der vi angir sporingsnummer slik at kunden kan følge varen. For eventuell brevpost (ved veldig små bestillinger, f.eks kun nåler eller trykknapper) finnes ingen sporingsmulighet. For sporing av Norgespakken, bruk Postens nettside.

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via epost. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av (postkontor, post i butikk etc).

For uavhentede pakker som sendes i retur (ikke blir hentet ut fra postmottak) blir kunde fakturert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 500 kr eks.mva.

Selger betaler ikke returfrakt for kunde, slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18 år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Reklamasjon
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp. Angrefristen er 14 dager. Returkostnadene bæres av forbrukeren. Se Angrerettlovens § 25.

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke